24 de setembre del 2012

adaptable suburbs, space syntax

Adaptable Suburbs és un projecte de recerca del Space Syntax Laboratory (a la Bartlett School of Graduate Studies, UCL) que estudia la relació entre l'evolució de l'activitat i les transformacions dels centres urbans i suburbans a través del temps; és a dir, que pretén establir correspondències entre la morfologia urbana, en constant modificació, d'una banda, i la seva influència  no predeterminació  en les relacions humanes, de l'altra. Una cosa que intuim, però que pot ser interessant de veure com es planteja des del punt de vista d'aquest estudi.
.............................................................................................................

Adaptable Suburbs es un proyecto de investigación del Space Syntax Laboratory (en la Bartlett School of Graduate Studies, UCL) que estudia la relación entre la evolución de la  actividad y las transformaciones de los centros urbanos y suburbanos a través del tiempo, es decir, que pretende establecer correspondencias entre la morfología urbana, en constante modificación, por un lado, y su influencia  que no predeterminación en las relaciones humanas, por otro. Algo que intuimos pero que puede ser interesante ver como se plantea desde el punto de vista de este estudio.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada