26 de setembre del 2011

imatges de l'edifici

des d'avui, teniu disponible a l'atenea un reportatge fotogràfic, cedit per tres estudiants del curs, de l'edifici de telefònica i de l'escola bressol. hi trobareu fotos de l'interior i la façana a pati d'illa de la seu de telefònica, i del jardí de l'escola.

desde hoy, teneis disponible en atenea un reportaje fotográfico, cedido por tres estudiantes del curso, del edificio de telefónica i del parvulario. son fotos del interior y de la fachada a patio de manzana de la sede de telefónica, y del jardín del parvulario.

14 de setembre del 2011

presentació i programa | reHabitar

reHabitar és una paraula absent del diccionari. en altres llengües –com el portuguès (reabitar) o l’anglès (reinhabit)– hi té una entrada amb el significat genèric de ‘tornar a habitar’, ‘habitar de nou’. en el context d’un projecte de recerca, encara avui en actiu, hem donat al terme una definició més precisa que té a veure amb la manera en com es produeix aquest ‘tornar a habitar’.

podríem definir reHabitar com “habitar de nou. reformar el mode d’ús, detectant els conflictes i aprofitant el potencial de la casa, el carrer i la ciutat, en tant que oportunitats”.

reHabitar posa l’accent en l’acció més que en l’objecte. allò que es reforma no és tant l’arquitectura, com la manera d’utilitzar-la. és una acció que va adreçada al subjecte i la seva opinió sobre l’arquitectura i la ciutat. el subjecte es relaciona amb el món habitant i aquest vincle amb l’entorn demana ser interpretat com una crítica no escrita, que ens ha de permetre detectar quan té lloc de manera fluïda i quan es produeixen conflictes als que cal posar atenció.

és llavors quan els conflictes tenen la capacitat de suscitar respostes que condueixin a una proposta de transformació de l’entorn habitat (des de l’escala de la casa fins a la ciutat). en aquestes circumstàncies, l’entorn pot ser observat com un conjunt d’oportunitats que cal saber aprofitar per a generar noves solucions a partir del material existent. fent un símil culinari, es pot dir que aprofitar no és tornar a presentar a taula les sobres de l’àpat anterior, sinó ser capaços d’elaborar un nou plat amb aquest material i l’ajut d’altres ingredients.

reHabitar precisa una determinada actitud davant l’entorn, que permeti treure profit dels atributs i particularitats dels edificis i dels espais urbans existents, descobrint el seu potencial de transformació, de manera que el resultat sigui una millora respecte la situació inicial. en altres paraules, el nou programa encaixa en l’edifici reformat millor que en un edifici de nova planta, pensat específicament per a aquell ús, ja que les qualitats de l’edifici existent són difícilment reproduïbles.

en darrera instància, es tracta de concebre una habitabilitat diferent que incideixi sobre la noció de confort, gestioni adequadament les limitacions de la construcció existent i permeti qüestionar certs aspectes de la normativa, pensats sobre tot per a l’obra nova i en els que una operació d’aquesta naturalesa hi pot tenir dificultats per a encaixar.

amb aquest plantejament polièdric, un projecte d’investigació com aquest té la capacitat de nodrir la docència i, en funció dels resultats obtinguts, aquesta pot tornar a alimentar la pròpia recerca.

..............................................................................................


11 de setembre del 2011

inici de curs | quadrimestre tardor 2011

el proper dilluns 12, a les 10:30h, s'inicia el taller D amb el lema REHABITAR.

mentre l'expressió CONDICIONS TEMPORALS, que s'ha emprat en les edicions anteriors del taller, feia referència a l'objecte i les seves circumstàncies, REHABITAR posa l'accent en l'acció.

el curs reflexionarà sobre l'habitatge vinculat al treball, com a nou programa que permeti transformar la central de telefònica de Via Augusta 177-183 de Barcelona, obra de Francesc Mitjans de 1971-1975.

....................................................................................................
el próximo lunes 12, a las 10:30h, se inicia el taller D con el lema REHABITAR. 

mientras que la expresión CONDICIONES TEMPORALES, que se ha usado en las ediciones anteriores del taller, hacía referencia al objeto i sus circunstancias, REHABITAR pone el acento en la acción.

el curso reflexionará sobre la vivienda vinculada al trabajo, como nuevo programa que permita transformar la central de telefònica de Via Augusta 177-183 de Barcelona, obra de Francesc Mitjans de 1971-1975.