15 de maig del 2012

nemausus per Jean Nouvel


un edifici que encara avui pot aportar material de discussió sobre l'habitatge i el seu paper com a formador d'opinió (i no a l'inrevés, com a resultat d'idees prèvies). invertir en espais col·lectius o en més espai privat? habitatges més equipats o habitatges més grans? materials de la indústria per a ús domèstic? l'arquitecte ha de dir com s'ha de viure en els habitatges que dissenya?

un edificio que aún hoy puede aportar material de discusión sobre la vivienda y su papel como formadora de opinión (y no al revés, como resultado de ideas previas). ¿invertir en espacios colectivos o en más espacio privado? ¿viviendas más equipadas o mayores? ¿materiales de la industria para uso doméstico? ¿el arquitecto tiene que decir como debe habitarse en las viviendas que diseña?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada