9 d’octubre del 2014
Casa collage és un llibre que té l'origen al taller d'arquitectura i projecte, TAP 5, de l'escola d'arquitectura del Vallès, sota la direcció acadèmica de Xavier Monteys i amb un equip de professors format per Dani Freixes, Albert Cuchí, Arcadi de Bobes, Fernando Villavecchia, Pepa Gómez i Pere Fuertes. El treball de recerca d'aquest últim com a FPI i els coneixements i intuïció de Xavier Monteys permeten assentar les bases teòriques per a un curs d'habitatge des d'una òptica poc habitual en aquell moment: la de l'ús (els usos) de l'espai domèstic i el paper de l'habitant.

La primera edició de 2001 ha tingut fins a 6 reimpressions (la darrera el 2011) i durant aquest temps s'ha mantingut com a bibliografia bàsica en moltes escoles d'arquitectura a Espanya i Sudamèrica, sobre tot en cursos inicials i tallers dedicats a reflexionar sobre la casa. Ara, el 2014 arriba una segona edició que demostra la bona forma en la que encara es troba aquest assaig. Gràcies des d'aquí a tots aquells que han contribuït a aquesta continuïtat en el temps!Casa collage es un libro que tiene su origen en el taller de arquitectura y proyecto, TAP 5, de la escuela de arquitectura del Vallés, bajo la dirección académica de Xavier Monteys y con un equipo de profesores formado por Dani Freixes, Albert Cuchí, Arcadi de Bobes, Fernando Villavecchia, Pepa Gómez y Pere Fuertes. El trabajo de investigación de este último como FPI y los conocimientos e intuición de Xavier Monteys permiten sentar las bases teóricas para plantear un curso de vivienda desde una óptica poco habitual en ese momento: la del uso (los usos) del espacio doméstico y el papel del habitante.

La primera edición de 2001 ha tenido hasta 6 reimpresiones (la última en 2011) y durante este tiempo se ha mantenido como bibliografía básica en muchas escuelas de arquitectura en España y Sudamérica, sobre todo en cursos iniciales y talleres dedicados a reflexionar sobre la casa. Ahora, en 2014 llega una segunda edición que demuestra la buena forma en la que aún se encuentra este ensayo. ¡Gracias desde aquí a todos aquéllos que han contribuido a esta continuidad en el tiempo!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada