1 de juny del 2013

transformació reversible, Arquitectura-G

40 mòduls de descans per a 4 apartaments turístics
Arquitectura-G
Barcelona, 2013"El projecte consisteix a transformar 4 habitatges d'un mateix edifici en apartaments turístics. Sent un condicionament de projecte alterar la preexistència el mínim possible, l'estratègia s'ha centrat en dos punts. En primer lloc, decidir on se situen les zones humides, concentrant-les al costat dels patis per a connectar amb la xarxa de sanejament existent. En segon lloc, desenvolupar un mòdul de dormitori que s'adapti a cada estada restant mitjançant diferents combinatòries. Els mòduls es fabriquen en taller i contenen espai de magatzematge i llits, així com la instal·lació elèctrica i d'il·luminació. Les fotografies mostren el primer prototip instal·lat en el lloc."

"El proyecto consiste en transformar 4 viviendas de un mismo edificio en apartamentos turísticos. Siendo un condicionante de proyecto alterar la preexistencia lo mínimo posible, la estrategia se ha centrado en dos puntos. En primer lugar, decidir dónde se ubican las zonas húmedas, concentrándolas junto a los patios para conectar con la red de saneamiento existente. En segundo lugar, desarrollar un módulo de dormitorio que se adapte a cada estancia restante mediante diferentes combinatorias. Los módulos se fabrican en taller y contienen espacio de almacenaje y camas, así como instalación eléctrica y de iluminación. Las fotografías muestran el primer prototipo instalado en el lugar."fotografia José Hevia
(via Arquitectura-G)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada