17 de gener del 2013

rèquiem per Detroit?

el programa senseficció de TV3 ha ofert (15 gener 2013) un documental dirigit per Julien Temple sobre la història i situació actual de la ciutat amb aquest títol.

null

es presenta com "una ciutat autènticament postindustrial i antiutòpica, on la naturalesa torna a emergir en el 40% dels terrenys del centre urbà. La malesa creix entre els edificis d'oficines abandonats, les cases i les fàbriques de cotxes en ruïnes, i cobreix els fanals dels carrers. en algunes comissaries de policia i oficines de correus abandonades encara hi ha papers sobre les taules. a les primeres autovies que es van construir a Amèrica ja no hi ha embussos a les hores punta."

gran part del documental incideix sobre els greus problemes socials que acompanyen una situació de despoblament de barris sencers i d'abandonament de tota mena d'edificacions. com es deia al post de fa uns dies, es tracta de un veritable problema per a una cultura urbana basada en el creixement, amb poca literatura i experiència sobre el fenomen del decreixement de les ciutats.

de la mateixa manera que la natura s'obre camí entre les construccions buides, la darrera part del documental planteja un cert futur per a Detroit, on "els carrers es converteixen en art. l’agricultura torna al centre de la ciutat. els joves es troben per a ajudar-se. el moviment agrícola urbà és el que creix més ràpidament als Estats Units". 

és interessant seguir de prop les dues vies en paral·lel. d'una banda, la revitalització d'alguns sectors de la ciutat a partir de noves maneres d'habitar-la, així com de noves fórmules d'economia. d'altra banda, la manera com la ciutat decreix i quin és el model cap al que apunta.
.....................................................................................................

el programa senseficció de TV3 ha ofrecido (15 enero 2013) un documental dirigido por Julien Temple sobre la historia y situación actual de la ciudad con este título. 

se presenta como "una ciudad auténticamente postindustrial y antiutópica, donde la naturaleza vuelve a emerger en el 40% de los terrenos del centro urbano. La maleza crece entre los edificios de oficinas abandonados, las casas y las fábricas de coches en ruinas, y cubre las farolas de las calles. en algunas comisarías de policía y oficinas de correos abandonadas todavía hay papeles sobre las mesas. en las primeras autovías que se construyeron en América ya no hay atascos en las horas punta." 

gran parte del documental incide sobre los graves problemas sociales que acompañan una situación de despoblamiento de barrios enteros y de abandono de toda clase de edificaciones. como se decía en uno de los últimos posts, se trata de un verdadero problema para una cultura urbana basada en el crecimiento, con poca literatura y experiencia sobre el fenómeno del decrecimiento de las ciudades. 

del mismo modo que la naturaleza se abre camino entre las construcciones vacías, la última parte del documental plantea un cierto futuro para Detroit, donde "las calles se convierten en arte. la agricultura vuelve al centro de la ciudad. los jóvenes se encuentran para ayudarse. el movimiento agrícola urbano es el que crece más rápidamente a los Estados Unidos". 

es interesante seguir de cerca las dos vías en paralelo. por un lado, la revitalización de ciertos sectores de la ciudad a partir de nuevas maneras de habitarla, así como de nuevas fórmulas de economía. por otro lado, la manera cen omo la ciudad decrece y cuáles el modelo al que apunta.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada