9 de juny del 2012

presentació finalprimavera 2012

La presentació final és el document més important del curs, i, com a tal, ha de servir de síntesi de tot el treball realitzat durant el quadrimestre: presentarà de forma clara la proposta; dins d'aquesta, s'hauran detectar els elements de diagnòstic que hagin resultat determinants; resumirà els aspectes formals, de programa, d'ús i tecnològics que la caracteritzen i, tot això, mitjançant l'ús d'eines gràfiques. La presentació s'ha d'acollir als requisits que trobareu al campus atenea.
.............................................................................................................

La presentación final es el documento más importante del curso, y, como tal, debe de servir de síntesis de todo el trabajo realizado durante el cuatrimestre: presentará de forma clara la propuesta; dentro de ella, se deberán detectar los elementos de diagnóstico que le hayan resultado determinantes; resumirá los aspectos formales, de programa, de uso y tecnológicos que la caracterizan; y todo ello, mediante el uso de herramientas gráficas. La presentación se debe de acoger a los requisitos que encontraréis en el campus atenea.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada