7 de maig del 2011

oficines a Ginebra, de group8 studio

un exemple recent de reconversió d'un edifici industrial en oficines (2010) en base a contenidors de transport de mercaderies i mobiliari

"En el desè aniversari de la seva fundació, el despatx d'arquitectes suïssos GROUP8 ha dissenyat la seva nova seu a Ginebra, un lloc de treball atípic anomenat Cargo. Situat molt a prop del centre de la ciutat, Cargo proposa habitar un espai industrial, explotant al màxim els seus 600 metres quadrats de superfície i els seus nou metres d'alçada lliure. En aquest espai blanc i lluminós s'apilen, com gegantesques peces de lego, setze contenidors dels utilitzats per a transport en bucs de càrrega, que no han estat sotmesos a cap tipus d'acondicionament exterior. L'ús dels contenidors permet guanyar uns 200 metres quadrats aprofitant l'alçada lliure. Cada contenidor alberga una funció diferent: sala de reunions, sala de maquetes, cafeteria, etcètera..."

extracte de la pàgina www.arquitecturaviva.com 
....................................................................................................

un ejemplo reciente de reconversión de un edificio industrial en oficinas (2010) en base a contenedores de transporte de mercancías y mobiliario

"En el décimo aniversario de su fundación, la firma de arquitectos suiza GROUP8 ha diseñado su nueva sede en Ginebra, un lugar de trabajo atípico llamado Cargo. Situado muy cerca del centro de la ciudad, Cargo propone habitar un espacio industrial, explotando al máximo sus 600 metros cuadrados de superficie y sus nueve metros de altura libre. En este espacio blanco y luminoso se apilan, como gigantescas piezas de Lego, dieciséis contenedores de los utilizados para transporte en buques de carga, que no han sido sometidos a ningún tipo de acondicionamiento exterior. El uso de los contenedores permite ganar unos 200 metros cuadrados aprovechando la altura libre. Cada contenedor alberga una función diferente: sala de reuniones, sala de maquetas, cafetería, etcétera..."


extracto de la página www.arquitecturaviva.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada