12 de febrer del 2011

programa | català

condicions de l’edificació:
parcel·la 1, Sancho de Àvila, 37-39
qualificació urbanística: 22@T (paràmetres segons PMU)
superfície de sòl: 1.180 m²
sostre potencial: 3.186 m²
alçada màxima: pb+4, 20 m
ocupació en pb: 100%
ocupació en pp: segons gàlibs (fondària 12 m)
sostre viver d’empreses: 100%
parcel·la 2, Sancho de Àvila, 41-45
qualificació urbanística: 22@ (paràmetres segons MPGM)
superfície de sòl: 1.668 m²
sostre actual: 4.750 m²
alçada actual: pb+3
alçada prevista: pb+2
ocupació: l’actual
catàleg patrimoni industrial: nivell C (en pb+2)
sostre viver d’empreses: 33% de pb+2 (ubicació a decidir)
els paràmetres de planejament són el punt de partida necessari per a totes les propostes. qualsevol alternativa serà formulada en relació a aquests paràmetres i sempre sobre el conjunt de l’illa i en referència als plans d’ordenació de les illes veïnes.
caldrà elaborar una base gràfica de treball que contempli l’ordenació de l’illa sobre la que es treballa, així com les volumetries i usos previstos de les illes veïnes.
 
programa de necessitats:
1. serveis individuals i compartits (80%)
a. espai configurable de treball per a les empreses de fins a 20p (oficina oberta, treball en grup, despatxos...)
b. serveis de proximitat compartits entre empreses (sales de reunions, espais de reunions informals, espais d’edició/impressió)
2. serveis comuns (20%)
a. sales de formació/presentació
b. administració, direcció
c. recepció, vestíbul
d. serveis generals, magatzems, sales tècniques
e. aparcament en una planta soterrani
el programa ha de configurar una unitat funcional.
les empreses residents estan instal·lades en un règim temporal, amb un límit màxim de 5 anys.
la configuració dels espais de treball ha de permetre el creixement i decreixement de les empreses, així com la variació del nombre total.
els espais de treball s’han de preveure equipats i moblats.
els espais de formació estan pensats per al personal de les empreses residents i per al personal d’empreses externes.
es poden proposar usos addicionals al programa fins a un màxim del 5%.
cal preveure l’afluència habitual de visitants a l’edifici.
amb el primer lliurament, es podran fer ajustos en el programa, de manera consensuada per a tot el taller.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada