27 de setembre del 2014

reHabitar can Batlló

proposta de la cooperativa La Col
Quaderns #263, novembre 2011construir
El 1880 entra en funcionament la fàbrica tèxtil de Can Batlló, obra de l’enginyer Juan Antonio Molinero. Juntament amb el Vapor Vell i l’Espanya Industrial actua com a motor econòmic de Sants de finals del segle XIX. La indústria es va ampliant al llarg dels anys fins que, entre els 60 i 80, es tanca la fàbrica tèxtil i el recinte es converteix en una veritable ciutat dels oficis amb més de 700 tallers. El 1976 el recinte queda afectat pel Pla General Metropolità que en determina l’ús com a zona d’equipaments i espai públic per a la ciutat.

destruir
L'ambiciosa transformació urbana de l'eix Gran Via suposa una potent revalorització del sòl del recinte en el zenit de la bombolla immobiliària. En aquest context l'ajuntament cedeix la iniciativa del planejament al sector privat i aprova un projecte que preveu l'enderroc de moltes de les naus que conformen el complex fabril, dissolent la idea de conjunt que el caracteritza, per realitzar un gran parc central encerclat per torres de catorze plantes d'habitatge de luxe. El projecte està aturat degut a la crisi econòmica i Can Batlló avui resta pràcticament buit a l’espera que se li doni un nou ús.

construïm*
Treballem sobre el cas de Can Batlló, vinculats al moviment veïnal, entenent que la transformació del recinte és una oportunitat per la ciutat que la proposta vigent no explota. Una oportunitat de posar en valor el recinte com a llegat del passat material i immaterial de la memòria industrial i obrera catalana, i a la vegada com una oportunitat per reutilitzar i reaprofitar els recursos i infraestructures existents com a estratègia per a un desenvolupament més equilibrat de la nostra ciutat. És també una oportunitat per dinamitzar l’economia promovent usos productius en espais de gran flexibilitat i adaptabilitat.

Estudiem la història i el context actual del recinte des de diferents vessants (urbana, social i econòmica), fomentem el debat i la discussió a nivell de ciutat entorn la seva transformació, treballem en noves estratègies que sobreposant-se a la conjuntura actual permetin, progressivament, rehabitar Can Batlló.

canbatllo.wordpress.com – pensem un altre Can Batlló

*construir, destruir, construïm – l’estructura d’aquest article fa referència al documental de Jacobo Sucari sobre Can Ricart (2011, Destruir i construir).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada