17 de novembre del 2011

metres cúbics

alguns espais no domèstics es caracteritzen per una major l'alçada lliure interior. podria dir-se que es mesuren en metres cúbics, més que en metres quadrats, de manera que a igual superfície, ofereixen una qualitat distintiva. en alguns casos, aquesta alçada pot permetre la creació d'altells que desdoblin parcialment la seva superfície, aportant un punt de vista diferent sobre l'espai interior.

la denominada naked house (Saitama, Japó, 2000) de l'arquitecte Shigeru Ban, és un edifici pensat inicialment com a casa, però permet il·lustrar l'aprofitament d'aquest tret distintiu. l'alçada de l'espai permet disposar-hi un cert nombre de cubículs mòbils dotats de sostre propi, que pot ser accessible. cada cubícul està concebut com a espai de la privadesa, mentre que l'espai que els conté adquireix un caràcter col·lectiu; és el lloc de la sociabilitat, cosa que fa versemblant l'ús d'aquests sostres com punt d'observació. 
....................................................................................................
algunos espacios no domésticos se caracterizan por una mayor altura libre interior. podría decirse que se miden en metros cúbicos, más que en metros cuadrados, de modo que a igual superficie, ofrecen una cualidad distintiva. en algunos casos, esta altura puede permitir la creación de altillos que desdoblen parcialmente su superficie, aportando un punto de vista distinto sobre el espacio interior. 

la denominada naked house (Saitama, Japón, 2000) del arquitecto Shigeru Ban, es un edificio pensado inicialmente como casa, pero ilustra el aprovechamiento de este rasgo distintivo. la altura del espacio permite disponer en él un cierto número de cubículos móviles dotados de techo propio, que puede ser accesible. cada cubículo está concebido como espacio de la privacidad, mientras que el espacio que los contiene adquiere un carácter colectivo; es el lugar de la sociabilidad, lo que hace verosímil el uso de esos techos como punto de observación.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada