28 d’octubre del 2011

nous plànols

dossier de l'arxiu municipal
avui s'incorporen a l'atenea els plànols de l'arxiu municipal; el document amb el qual F. Mitjans va demanar llicència d'obra.
es tracta d'una tercera versió pràcticament igual que els plànols sobre rasant que fem servir.
la diferència es troba a les plantes soterrani.
la informació més substancial és que hi consten els PLÀNOLS D'ESTRUCTURA de l'edifici.
com veureu, el forjat és reticular, de 30cm de gruix i sobrecàrregues diferenciades a la planta baixa (500 kg/m2) i les plantes pis (750 kg/m2).


IMPORTANT: es tracta d'una versió de 1972, anterior a la versió de l'arxiu COAC, de 1977. per tant, només serà vàlida als efectes de conèixer el sistema estructural.
..................................................................................................

dosier del archivo municipal
hoy se incorporan al atenea los planos del archivo municipal; el documento con el que F. Mitjans solicitó licencia de obra.
se trata de una tercera versión prácticamente igual que los planos sobre rasante que usamos.
la diferencia está en las plantas sótano.
la información más substancial es que constan los PLANOS DE ESTRUCTURA del edificio.
como vereis, el forjado es reticular, de 30cm de grueso y sobrecargas diferenciadas en planta baja (500 kg/m2) y plantas piso (750 kg/m2).


IMPORTANTE: se trata de una versión de 1972, anterior a la versión del archivo COAC, de 1977. por lo tanto, sólo será válida a los efectos de conocer el sistema estructural.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada